Vänsterpartiet i Krokom lurar invånarna! | Sverigedemokraterna i Krokom

Vänsterpartiet i Krokom lurar invånarna!

På fullmäktige i Krokoms kommun 20161207 hade Vänsterpartiet uppe en motion om att ge funktionshindrade gratis resor likt man gjort med övriga kommunens barn. Samverkanspartierna var emot motionen med motivering att ”kostnaderna kunde skena iväg” vilket inte är troligt. De mest anmärkningsvärda är att Vänstern just denna dag inte hade sina stolar besatta med folk utan en stannade hemma trots att man har flera ersättare. Vi Sverigedemokrater hade om Vänstern varit fulltaliga avgjort denna fråga till antingen avslag eller till fördel för Vänsterpartiet och de funktionshindrade. Vänsterpartiet som är ett populistiskt parti i opposition talade varmt för sin motion men samtidigt visste dom genom att ha lämnat en stol tom att den aldrig kunde bifallas, vårt stöd skulle inte räcka då ordf för samverkanspartierna hade utslagsrösten vid ett oavgjort röstetal.

Är det då seriöst av Vänsterpartiet att på detta sätt agera i ett fullmäktige? Naturligtvis inte och ett otroligt svek mot de funktionshindrade i kommunen att först prata så fint om gratis resor men sen själva se till att den aldrig kan bifallas, mycket beklagligt och verkligen synd om de funktionshindrade.