SD- Stoppa Storregionsbildandet! | Sverigedemokraterna i Krokom

SD- Stoppa Storregionsbildandet!

Det är många frågor hit och dit om vad som är bäst för Region Jämtland. Många förespråkar en ihop slagning av region Jämtland/Härjedalen med Västernorrland, Norrbotten och Västerbottens län. En ihopslagning som vi Sverigedemokrater aldrig kommer att förespråka likt Socialdemokraternas pådrivare i Länet, Ann-Marie Johansson. Hennes iver i att få igenom detta beslut redan till 2018 kan inte ha någon annan förklaring än att hon ser sig själv som en som kommer få en ”högre” position än idag, mer makt, vilket för länets invånare inte skulle vara till fördel för någon av oss, inte ens för henne själv på sikt.

En annan förklaring till varför Socialdemokraterna så snabbt vill driva igenom den nya regionbildningen kan bero på att man ser att Socialdemokraterna inom överskådlig framtid inte kommer få styra Sverige och ser då detta som sin sista chans att få avfolka glesbyggden vilket är deras största mål, därför måste det ske före valet 2018.
Många som argumenterar för ett stornorrland använder ekonomiska vinningar som sitt största argument, ”vi kommer inte klara underskotten annars”. Om vi tittar på region Jämtland/Härjedalens underskott så ligger de i storleksordningen runt 220-250 miljoner kr minus årligen de senaste åren, en siffra som för var och en av oss låter helt orimlig och på sikt också helt oförsvarbar. Vi Sverigedemokrater ser inte den ekonomiska vinning i ett stornorrland som gör att region Jämtland skulle få bort sitt underskott pga av en storregion.

Hur stort är då underskottet? Om vi tittar på region Jämtland/Härjedalens totala budget så är underskottet inte alls så stort som det i siffror låter och vi Sverigedemokrater är helt övertygade om att vi själva inom regionen kan och kommer att vända dessa negativa underskott till ett överskott inom 1 år bara rätt prioriteringar görs. Det tycker vi Sverigedemokrater inte att de styrande före och efter ombildningen i regionen gör, man angriper fel saker för att få bukt med underskotten.

Ekonomi är inte svårt, det är de styrandes uppgift att få plus och minus att gå ihop via rätt prioriteringar. Hade vi Sverigedemokrater fått ingå i den så kallade aprilöverenskommelsen så hade vi kunnat hjälpa de styrande på rätt väg men vi fick aldrig chansen att vara med.