Röstsedel mot moske i Östersund | Sverigedemokraterna i Krokom

Röstsedel mot moske i Östersund

Folkomröstning
om Nej till moskébygge i Östersund

Sverigedemokraterna är emot byggande av moské i Östersunds kommun, mycket beroende på muslimernas kvinnosyn, barnäktenskap, månggifte, halalslakt, hedersmord och stening.

Datum………………………….

Namnteckning……………………………………………………………………………………………………

Namnförtydligande………………………………………………………………………………………………

Personnummer…………………………………………………………………………………………………..

Adress (gata, box etc)………………………………………………………………………………………….

Postnr…………………….. Postadress……………………………………………………………………….

I_I JA I_I NEJ Är intresserad av information om Sverigedemokraterna.

Röstsedel skickas till
Johnny Svensson, Box 60, 83121 Östersund