Sverigedemokraterna i Krokom | Sida 45

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Krokom

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Placeholder

Ronny Karlsson

Distriktsordförande, VB sd riks
Tel: 072-227 86 74

Skicka e-post till oss

 • Trygg ålderdom

  Av Sverigedemokraterna i Krokom den 3 augusti, 2007
  0
  0

  En trygg och meningsfull ålderdom
  De svenska seniorerna är en grupp vars villkor stadigt har försämrats. Hundratusentals svenska pensionärer tvingas i dag att leva på en månadsinkomst som är lägre än socialbidragsnormen. Allt fler drabbas av våld, övergrepp eller försummelser efter sin 65-årsdag. Det har blivit svårare att få tillgång till vård och omsorg för de äldre som inte längre klarar sig själva och inom såväl arbetslivet som kulturen och det offentliga samtalet är de äldre i det närmaste osynliggjorda.

  Sverigedemokraterna vill:

  Kraftigt höja pensionerna för de seniorer som har det sämst ställt. Ingen svensk pensionär skall ha en månadsinkomst som understiger det äldreförsörjningsstöd som staten skänker till äldre invandrare.

  Skapa större valfrihet och öka resurserna inom äldreomsorgen och hemtjänsten.

  Motverka alla former av åldersdiskriminering samt införa en pensionärsminister och kommunala seniorombudsmän som bevakar de äldres rättigheter och intressen.

  Satsa på friskvård, social stimulans och meningsfulla fritidsaktiviteter för äldre.

  Synliggöra landets seniorer och bättre tillvarata de äldres erfarenhet och kunskap både i och utanför arbetslivet.

 • Sverigedemokraterna Jämtland/Härjedalen Bildat.

  Av Sverigedemokraterna i Krokom den 6 maj, 2007
  0
  0

  Styrelsen Sverigedemokraterna Jämtland/Härjedalen

  Lördagen den 17 mars bildades det nya partidistriktet Sverigedemokraterna Jämtland/Härjedalen. Det bildades också en lokal arbetsgrupp i Östersund. Det konstituerande årsmötet ägde rum i Östersund och samlade ett stort antal entusiastiska medlemmar från både Jämtland och Härjedalen. Det artade sig till en mycket trivsam tillställning med kaffe och massor av gott bröd.

  Värmlandsdistriktets ordförande, Runar Filper, som i egenskap av regional samordnare varit initiativtagare till mötet, redogjorde för det aktuella läget om distriktens omfattning i landet samt att Mittdistriktet är ett minne blott och att Västernorrland och Jämtland nu får egna distrikt. Runar Filper valdes sedan till mötesordförande för mötet.

  Mötet beslutade att det nybildade partidistriktets namn skall vara Sverigedemokraterna Jämtland/Härjedalen. Till ordförande valdes Carina Holmsten från Bräcke.

  Efter det konstituerande styrelsemötet ser styrelsen ut på följande sätt:

  Ordförande: Carina Holmsten, Bräcke
  Vice ordförande: Ronny Karlsson, Krokom
  2:e vice ordförande och sekreterare: Sven Sällström, Östersund
  Kassör: Olle Larsson, Härjedalen
  Ledamot: Nickolaus Bengtsson, Östersund
  Suppleant: Gerhard Karlsson, Östersund

  Sven Sällström valdes också till kommunpolitisk samordnare för Jämtlands län.

  På mötet beslutades också att bilda en lokal arbetsgrupp med namnet Sverigedemokraterna Östersund.

  Målsättningen med distriktsarbetet blir bland annat att få fart på tillströmningen av medlemmar i länet och att hålla utbildningar i kommun- och partipolitik för medlemmarna och blivande kandidater i de allmänna valen. Det meddelas att det nya distriktet kommer att anordna regelbundna aktiviteter och möten med inbjudna talare och föreläsare. Det politiska målet är att ställa upp med kandidater och ta plats i Jämtlands läns samtliga kommunfullmäktigen i valet 2010.

  Det välbesökta mötet avslutades med Sveriges nationalsång.