Jörgen Blom Vänsterpartiet undanhåller fakta! | Sverigedemokraterna i Krokom

Jörgen Blom Vänsterpartiet undanhåller fakta!

Jörgen Blom har fel i sin insändare mot oss, vi SD Krokom har ingen plats i kommunstyrelsen som han skriver men han har däremot rätt i att SD inte varit på kommunstyrelsen med den insynspost vi har sen valet 2014, vilket är en stor skillnad. Den som vi valde in på den posten kände sig hotad av en som sitter i kommunstyrelsen och kände olust över att gå på de mötena. Personen har avsagt sig sin plats och en ny tillträdde på septembermötet. Jörgen Blom undanhåller också att vi SD får gå dit utan arvode och utan ersättning för förlorad arbetsinkomst, vilket Jörgen Blom och Vänsterpartiet får, men det talar han tyst om.

Vänsterpartiet är ju ett parti som är för mottagning av flyktingar och en helt okontrollerad flyktingmottagning till Sverige och även vår kommun så att Vänstern skulle erkänna det problem och kostnader som detta medför är och förblir en omöjlighet, deras agenda är att lura Krokoms invånare på så mycket i skatter och avgifter som bara är möjligt.

SD var på samma infomöte som Vänstern men försöker inte dölja sanningen för medborgarna likt de Vänstern och framförallt Jörgen Blom försöker med.

Krokoms kommun har tagit in expertis för att få fram varför socialnämnden har överskridit sin budget med enorma 20 miljoner för 2016. Den rapport vi fått visar på andra fakta än de som Jörgen Blom slänger ur sig för invånarna i Krokom där han skyller extrakostnaderna på hemtjänsten mm. Däremot står i rapporten ” Ändrade redovisningsprinciper och felkonteringar försvårar analyser och uppföljningar”.

Jörgen Blom försöker också få det till att vårt förslag om att vägra ta emot flyktingar skulle kostat Krokoms kommun 40 miljoner i vite vilket naturligtvis inte är sant.