Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Krokom

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Placeholder

Ronny Karlsson

Distriktsordförande, VB sd riks
Tel: 072-227 86 74

Skicka e-post till oss

 • Vänsterpartiet i Krokom lurar invånarna!

  Av ronny.karlsson den 16 december, 2016
  0

  På fullmäktige i Krokoms kommun 20161207 hade Vänsterpartiet uppe en motion om att ge funktionshindrade gratis resor likt man gjort med övriga kommunens barn. Samverkanspartierna var emot motionen med motivering att ”kostnaderna kunde skena iväg” vilket inte är troligt. De mest anmärkningsvärda är att Vänstern just denna dag inte hade sina stolar besatta med folk utan en stannade hemma trots att man har flera ersättare. Vi Sverigedemokrater hade om Vänstern varit fulltaliga avgjort denna fråga till antingen avslag eller till fördel för Vänsterpartiet och de funktionshindrade. Vänsterpartiet som är ett populistiskt parti i opposition talade varmt för sin motion men samtidigt visste dom genom att ha lämnat en stol tom att den aldrig kunde bifallas, vårt stöd skulle inte räcka då ordf för samverkanspartierna hade utslagsrösten vid ett oavgjort röstetal.

  Är det då seriöst av Vänsterpartiet att på detta sätt agera i ett fullmäktige? Naturligtvis inte och ett otroligt svek mot de funktionshindrade i kommunen att först prata så fint om gratis resor men sen själva se till att den aldrig kan bifallas, mycket beklagligt och verkligen synd om de funktionshindrade.

 • Jörgen Blom Vänsterpartiet erkänner!

  Av ronny.karlsson den 27 november, 2016
  0

  Jörgen Blom Vänsterpartiet skriver stolt på sin hemsida (FB) om hur han tilltalade SD i Regionsfullmäktige och han får stöd av sina vänner och partikollegor, även en del från Sosarna, allt enligt honom själv och han står för sina uttalanden. Dessutom så undanhåller han verkligen fakta i debatten, som vanligt. Någon som blir förvånad över de hårdare klimatet som växer fram i samhället?

  Det som debatterades i regionfullmäktige var en avgift för befruktning av ensamstående kvinnor och vi frågade om befruktningen ska vara skattefinansierad eller om man ska ta ut full kostnadstäckning för detta? Frågan vi då ställde var ifall människor med lite övervikt också ska få skattefinansierad vård som t ex fettsugning, inget annat. Pga den frågan blev vi tilltalade som rasister, främlingsfientliga och homofober av just Jörgen Blom V,, även en sak till men den lämpar sig inte att skriva här.

 • Vidriga påhopp från Jörgen Blom V i RF !

  Av ronny.karlsson den 23 november, 2016
  0

  Idag fick vi Sverigedemokrater i regionfullmäktige ord kastade över oss från Jörgen Blom V som vi trodde att en vuxen människa inte kunde tilltala andra människor med, helt obegripligt, nog förstår vi att det talas hårda ord i samhället när man hör vuxna prata på det viset, att karln dessutom står i talarstolen och ljuger gör saken ännu värre, men väntat.

  Vi är rätt säkra på att om vi skulle uttryckt oss mot våra motståndare på detta viset så skulle vi inte ha nått att göra i SD längre, men hos V är detta vardagsmat..

  Margareta Winberg ordf talade efter en paus i 10-15 minuter ang detta och hon uppmanade dom att be berörda om ursäkt men det vägrade Vänstern att göra, föga oväntat..

 • SD- Stoppa Storregionsbildandet!

  Av ronny.karlsson den 23 oktober, 2016
  0

  Det är många frågor hit och dit om vad som är bäst för Region Jämtland. Många förespråkar en ihop slagning av region Jämtland/Härjedalen med Västernorrland, Norrbotten och Västerbottens län. En ihopslagning som vi Sverigedemokrater aldrig kommer att förespråka likt Socialdemokraternas pådrivare i Länet, Ann-Marie Johansson. Hennes iver i att få igenom detta beslut redan till 2018 kan inte ha någon annan förklaring än att hon ser sig själv som en som kommer få en ”högre” position än idag, mer makt, vilket för länets invånare inte skulle vara till fördel för någon av oss, inte ens för henne själv på sikt.

  En annan förklaring till varför Socialdemokraterna så snabbt vill driva igenom den nya regionbildningen kan bero på att man ser att Socialdemokraterna inom överskådlig framtid inte kommer få styra Sverige och ser då detta som sin sista chans att få avfolka glesbyggden vilket är deras största mål, därför måste det ske före valet 2018.
  Många som argumenterar för ett stornorrland använder ekonomiska vinningar som sitt största argument, ”vi kommer inte klara underskotten annars”. Om vi tittar på region Jämtland/Härjedalens underskott så ligger de i storleksordningen runt 220-250 miljoner kr minus årligen de senaste åren, en siffra som för var och en av oss låter helt orimlig och på sikt också helt oförsvarbar. Vi Sverigedemokrater ser inte den ekonomiska vinning i ett stornorrland som gör att region Jämtland skulle få bort sitt underskott pga av en storregion.

  Hur stort är då underskottet? Om vi tittar på region Jämtland/Härjedalens totala budget så är underskottet inte alls så stort som det i siffror låter och vi Sverigedemokrater är helt övertygade om att vi själva inom regionen kan och kommer att vända dessa negativa underskott till ett överskott inom 1 år bara rätt prioriteringar görs. Det tycker vi Sverigedemokrater inte att de styrande före och efter ombildningen i regionen gör, man angriper fel saker för att få bukt med underskotten.

  Ekonomi är inte svårt, det är de styrandes uppgift att få plus och minus att gå ihop via rätt prioriteringar. Hade vi Sverigedemokrater fått ingå i den så kallade aprilöverenskommelsen så hade vi kunnat hjälpa de styrande på rätt väg men vi fick aldrig chansen att vara med.

 • Jörgen Blom Vänsterpartiet undanhåller fakta!

  Av ronny.karlsson den 15 oktober, 2016
  0

  Jörgen Blom har fel i sin insändare mot oss, vi SD Krokom har ingen plats i kommunstyrelsen som han skriver men han har däremot rätt i att SD inte varit på kommunstyrelsen med den insynspost vi har sen valet 2014, vilket är en stor skillnad. Den som vi valde in på den posten kände sig hotad av en som sitter i kommunstyrelsen och kände olust över att gå på de mötena. Personen har avsagt sig sin plats och en ny tillträdde på septembermötet. Jörgen Blom undanhåller också att vi SD får gå dit utan arvode och utan ersättning för förlorad arbetsinkomst, vilket Jörgen Blom och Vänsterpartiet får, men det talar han tyst om.

  Vänsterpartiet är ju ett parti som är för mottagning av flyktingar och en helt okontrollerad flyktingmottagning till Sverige och även vår kommun så att Vänstern skulle erkänna det problem och kostnader som detta medför är och förblir en omöjlighet, deras agenda är att lura Krokoms invånare på så mycket i skatter och avgifter som bara är möjligt.

  SD var på samma infomöte som Vänstern men försöker inte dölja sanningen för medborgarna likt de Vänstern och framförallt Jörgen Blom försöker med.

  Krokoms kommun har tagit in expertis för att få fram varför socialnämnden har överskridit sin budget med enorma 20 miljoner för 2016. Den rapport vi fått visar på andra fakta än de som Jörgen Blom slänger ur sig för invånarna i Krokom där han skyller extrakostnaderna på hemtjänsten mm. Däremot står i rapporten ” Ändrade redovisningsprinciper och felkonteringar försvårar analyser och uppföljningar”.

  Jörgen Blom försöker också få det till att vårt förslag om att vägra ta emot flyktingar skulle kostat Krokoms kommun 40 miljoner i vite vilket naturligtvis inte är sant.